DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O stanici

 

 

LETECKÁ METEOROLOGICKÁ STANICE OSTRAVA - MOŠNOV


                                                Personální obsazení  
       
       
   Vedoucí  stanice ( do r. 2003 a od r. 2007 
   i vedoucí letecké meteorologické služebny ):
   
       
Jiří Pavel 1959 - 1960    
Karel Mařík 1961    
Jiří Förchtgott 1961 - 1983    
Ladislav Hrtoň 1983 - 2003    
Libuše Horáková 2003 - 2007    
Ladislav Hrtoň 2007 -     
       
       
       
Pozorovatelé:    Meteorologové:
       
Jiří Pavel 1959 - 1961 Karel Mařík 1961
Jan Juříček 1959 - 1962 Jiří Förchtgott 1961 - 1984
Ivo Pluháček 1959 - 1963 Josef Doleček  1964 - 2006
Dušan Rodovský 1960 - 1966 Ladislav Hrtoň 1981 - 
Jiří Pavlík 1961 - 1962 Eva Koblihová 1987 - 2003
Miroslav Žitník 1961 - 1966 Eduard Jarcovják 1997 - 2003
Jiří Obr  1962 - 1977 Sergej Nogol 1997 - 2013
Josef Hvězda 1962 - 1965 Svatava Kozlovská 2004 - 
Karel Spůra 1965 - 1966 Roman Voženílek 2005 - 
Emil Husák 1965 - 1969 Tomáš Daněk 2013 -
Oldřich Tomek 1966 - 1999    
Jiří Pokorný 1966 - 1969    
Alois Chalupa 1967 - 2001    
Libuše Horáková 1969 - 1973   1988 - 2010    
Sergej Nogol 1969 - 1997    
Hynek Drholecký 1973 - 1988  
Ludvík Drholecký 1978 - 1995    
Svatava Kozlovská 1995 - 1997   2001-2004    
Šárka Häfelová 1996 -    
Stanislav Karp 1997 -    
Petr Svrčina 1999 -    
Tomáš Daněk  2011 - 2013     
David Abrahámek 2013 -    
       
       

                      

   

                                    

   
         

Historie stanice

       
         
Stanice byla založena v roce 1959 jako letecká meteorologická stanice pro letiště
Ostrava/Mošnov.  Jednalo se vlastně o přemístění stanice z původního ostravského
letiště v Ostravě/Hrabůvce na nově vybudované letiště v obci Mošnov.  
 
Pozorování bylo zahájeno 17.10.1959, systematické záznamy (meteorologické deníky)
existují od počátku roku 1961. Od roku 1961 byla  stanice obsazena 5 pozorovateli
v nepřetržitém provozu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kromě pozorování byla na letišti zajišťována i předpovědní služba, takže pracoviště
mělo statut letecké meteorologické služebny. Předpovědní službu zpočátku prováděl 
jeden meteorolog (RNDr. Jiří Förchtgott), postupně byla personálně posilována.Od roku
1997, kdy se zvýšily požadavky na vydávání regionálních (neleteckých) předpovědí,  
pracovalo na letišti 5 meteorologů v nepřetržitém provozu až do roku 2003. V tomto
roce bylo na pobočce ČHMÚ Ostrava zřízeno nové regionální předpovědní pracoviště
a neletecké předpovědi se na letišti přestaly vydávat.  Podle původního záměru
 
mělo pracoviště na pobočce zastávat i úlohu letecké meteorologické služebny,
v roce 2004 však bylo rozhodnuto, že letečtí meteorologové zůstanou na letišti.
 
Služba je nyní zajišťována 8 pracovníky (4 pozorovatelé a 4 meteorologové).
 
         

Poloha stanice

       
         
                  Souřadnice
 
          Nadmořská výška
 
 
49 º 42'  s. š.
18 º 07'  v.d. 
          250 m
 
 
 
 
 
 
 
Stanice byla do roku 1997 umístěna v 1.patře původní odbavovací a administrativní 
budovy letiště. Meteorologická zahrádka se nacházela asi 100 m jižně od budovy
v tehdy nezastavěném prostoru.
 
 
 
V červenci 1997 byla stanice přemístěna z důvodu výstavby parkoviště v prostoru
meteorologické zahrádky a předpokládaných stavebních úprav odbavovací budovy.
Stanice je nyní ve 2. patře budovy technického zabezpečení ČSL, zahrádka 170 m  
na severozápad ve zcela volném travnatém prostoru mezi pojezdovou a přistávací
dráhou. Od místa původní zahrádky je posunuta asi 600 m směrem na sever.
 

 

 

 

  

 

       Základní meteorologická pozorování a měření

 
         

Prvek

Základní způsob měření
- typ přístroje

Období

Doplňkový nebo náhradní
přístroj

Období

 

 

 

 

 

vlhkost vzduchu

 

Augustův psychrometr
hygrograf denní
termohygrometr HMP 35D (AMS)

1959 - 1999
1959 - 1997
1997 -

vlasový vlhkoměr
distanční psychrometr T03
hygrograf týdenní
Augustův psychrometr
elektronický vlhký teploměr

1959 -
1989 - 1997
1997 - 2005
2000 -
2003 -

 

 

 

 

 

tlak vzduchu
 

rtuťový tlakoměr
tlakoměr PTB200(AMS)
tlakoměr PTB220(AMS)

1959 - 1996
1996 - 2009
2009 -

mikrobarograf
tlakoměr PA -21  (Vaisala)
rtuťový tlakoměr
tlakoměr PTB220

1959 -
1995 -
1996 -
2003 -

 

 

 

 

 

srážky

klasický srážkoměr
el. srážkoměr RG13H (AMS)
el. srážkoměr MR3H (AMS)

1959 - 1999
2000 - 2009
2009 -

ombrograf
srážkoměr RG13H (AMS)
klasický srážkoměr

  ?     - 1997
1997 - 1999
2000 -

 

 

 

 

 

indikace srážek

indikátor výskytu srážek Vaisala
detektor stavu počasí PWD22

1997 - 2005
2006 -

 

 

 

 

 

 

 

sněhová pokrývka

 

 

 

 

a) celková a nový sníh

pravítko

1959 -

 

 

b) vodní hodnota

srážkoměr

1959 -

váhový sněhoměr

1966  - 

 

 

 

 

 

sluneční svit

klasický slunoměr
elektronický slunoměr DSU5
            

1959 - 2005
2006 -

el. slunoměr Vaisala (AMS)
elektronický slunoměr DSU5
klasický slunoměr

1996 - 2005
2005
2006 -

 

 

 

 

 

stav půdy

pozorování

1959 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrometeorologická a fenologická pozorování se na stanici neprovádí

 
       
       
       
       

Současné rozmístění přístrojů (rok 2004)

   
       

meteorologická zahrádka
(250 m n.m.)


 

senzory AMS  - anemometr, slunoměr, srážkoměr, pyranometr,
teploměry PT-100 (přízemní a 2M), detektor stavu počasí, půdní
teploměry; dále klasický srážkoměr, radiační sondy;
v meteorologické budce klasické teploměry, vlasový vlhkoměr,
termohygrometr HMP a el.vlhký teploměr
(do r.2003 HMP nebyl umístěn v met.budce)
Od r. 2010 je v zahrádce i základní tlakoměr PTB220.

 

 

 

 

stanice (260 m n.m.)

tlakoměry, mikrobarograf, na střešním ochozu klasický
slunoměr, webcamera

 

 

 

 

 

práh přistávácí dráhy 22
(247 m n.m.)

anemometr a transmissometr Vaisala,
ceilometr CT-12K (od 2006 CL-31)

 

 

 

 

 

práh přistávácí dráhy 04
(259 m n.m.)

anemometr a transmissometr Vaisala
ceilometr CT-25K (od 2008 CL-31)

 

 

 

 

 

střed dráhy

transmissometr Vaisala

 

 

 

 

 

 


 

             

 

 

 

 

 Záznamy, zpravodajství a jejich archivace

     
     

Produkt

Období

archivování

     

Meteorologické deníky

1961 -

na meteorologické stanici

klimatologické výkazy

1959 -

pobočka Ostrava,  databáze Clidata

registrační pásky

1959 - 2005

pobočka Ostrava, archív v Brozanech

SYNOP (3H)

1959 - 1995

databáze Clidata

SYRED

1983 - 1995

databáze Clidata

SYNOP (1H)

1995 -

databáze Clidata

AERO

1959 - 1983

?

METAR, SPECI

1970 -

Ruzyně?

INTER

1959 -

databáze Clidata

CLIMAT

1961 -

Washington, databáze Clidata

RAD

1995 -

Ústav radiační ochrany Praha

Zdroj : Archivní data LMS